อุปกรณ์พยุงร่างกาย -> พยุงบ่า/หลัง/เอว/สะโพก

สินค้าจาก บริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด