อุปกรณ์พยุงร่างกาย -> พยุงบ่า/หลัง/เอว/สะโพก -> เสื้อดามหลัง

สินค้าจาก บริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด