อุปกรณ์พยุงร่างกาย -> พยุงบ่า/แขน/ข้อศอก/ข้อมือ -> พยุงข้อมือ

สินค้าจาก บริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด