อุปกรณ์พยุงร่างกาย -> พยุงเข่า/น่อง/ข้อเท้า -> พยุงเข่า

สินค้าจาก บริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด