อุปกรณ์งานขนส่ง/จราจร -> งานขนส่ง/แพคกิ้ง -> สายรัดพลาสติก

สินค้าจาก บริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด