บริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด
888/71-73 ม.3 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
0-2323-3046 , 09-9916-5399
patrchote@hotmail.com