โพสต์เมื่อ 10 มิ.ย. 2562 15:37 น. อ่าน 996 ครั้ง

ความปลอดภัย
ความปลอดภัย (Safety) : หมายถึง สภาพแวดล้อมของการทำงาน ที่ปราศจากภัยคุกคาม ไม่มีอันตราย (Danger) และความเสี่ยงใดๆ (Risk) ในทางปฏิบัตินั้นอาจจะไม่สามารถควบคุมอันตรายหรือความเสี่ยงในการทำงานที่มีผลต่อสุขภาพ การบาดเจ็บ การพิการ การตายได้ทั้งหมด แต่ต้องมีการดำเนินงาน มีการกำหนดกิจกรรมด้านความปลอดภัยเพื่อให้เกิดอันตรายหรือความเสี่ยงน้อยสุดเท่าที่จะทำได้
 
อุบัติเหตุ (Accidents)
หมายถึง  : เหตุการณ์ อุบัติการณ์ ทุกชนิด  เช่น
1.ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
2.ไม่ได้วางแผน / ตั้งใจก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อ  ชีวิต ทรัพย์สิน ทรัพยากรต่างๆ
อุบัติเหตุจากการทำงาน (Occupational Accident)
หมายถึง :อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในภาวะการจ้างงานก่อให้เกิดความสูญเสียต่อ  ชีวิตคน เครื่องจักร สิ่งของในเวลา ทันทีทันใด / ช่วงเวลาถัดไป ในสถานที่ทำงาน / นอกสถานที่ทำงาน             
 

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมี 3 ประการ คือ
                1. สาเหตุจากคน (Human causes) มีจำนวนถึง 88%
                2. สาเหตุจากความผิดพลาดของเครื่องจักร (Mechanical failure) มีจำนวนถึง 10%

                3. สาเหตุที่เกิดจากดวงชะตา (Act of god) มีเพียง 2%


Tags: ความปลอดภัยในโรงงาน

แชร์เรื่องนี้ให้เพื่อนๆ รู้จัก


ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง