อุปกรณ์พยุงร่างกาย -> พยุงเข่า/น่อง/ข้อเท้า -> พยุงน่อง

สินค้าจาก บริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด