อุปกรณ์งานขนส่ง/จราจร -> งานขนส่ง/แพคกิ้ง -> ฟิล์มยืดพันพาเลท

สินค้าจาก บริษัท ภัทรโชติอุตสาหกรรม จำกัด